Luo metsästäsi kompensaatiometsä

Osallistu ilmastotalkoisiin luomalla metsääsi lisähiilinieluja. Samalla saat metsällesi lisätuottoa.

Metsänomistajana voit rekisteröidä metsäsi Hiilinielurekisteriin ja tehdä kanssamme hiilinielusopimuksen. Näin metsästäsi tulee kompensaatiometsä, jossa kasvaa tuhkalannoituksen aikaansaamia lisähiilinieluja. Lisähiilinielut myymme päästökompensaationa palvelussamme.

Voit liittää metsäsi palveluun ja tilata tuhkalannoituksen samalla tai liittää palveluun aiemmin tuhkalannoitettuja metsiä.

Sopimuksella sitoudut säilyttämään kompensaatiometsän ja lisähiilinielut valintasi mukaan 15 tai 20 vuotta.

 

Hiilinielusopimuksen solmiminen edellyttää

Tuhkalannoitettavan metsän yhtenäinen pinta-ala on vähintään 10 ha.

Tuhkalannoitus on tehty enintään kymmenen vuotta sitten tai tehdään Hiilinielusopimuksessa määritellyssä ajassa (Lannoitus+lisätulo -vaihtoehdossa 0–1 vuotta tilauksesta).

Metsän harvennus on tehty viimeisen viiden vuoden aikana eikä välitöntä harvennustarvetta ole.

Metsään on tehty tarvittava vesitalouden kunnostus (ojitus).

Metsä on metsätalousmaata tai metsätalousmaaksi otetun kitumaan (kasvu <1 m3/v) runkoluku on ensiharvennuksen jälkeen vähintään 1000 kpl/ha ja toisen harvennuksen jälkeen vähintään 500 kpl/ha.

Tuhka pitää voida toimittaa korkeintaan 1,5 km päähän metsäkuvioista, kesäkelpoisen tien päähän.

Kun maksat tuhkalannoituksen itse tai olet jo lannoittanut metsäsi, maksamme sinulle korvauksen, joka kattaa vähintään lannoituskulut ja rekisteröintimaksun, ja on parhaimmillaan tuntuva korvaus kompensaatiometsän säilyttämisestä. Metsänomistajakorvauksen määrä riippuu siitä, onko kyseessä turve- vai kivennäismaa ja valitsetko säilyttämisajaksi 15 vai 20 vuotta.

Kompensaatiometsien lisäkasvun myymme Hiilinielurekisterissä kompensoimaan ihmisten, yritystoiminnan ja projektien aiheuttamia CO2-päästöjä. Järjestelmämme muuntaa lisäkasvun myytäviksi lisähiilinieluiksi (CO2-tonneiksi).

Lue lisää

 

Lannoitus + lisätulo

Lannoitus + lisätulo

Tee hiilinielusopimus ja tilaa tuhkalannoitus metsääsi. Kun rekisteröidyt, sinulta peritään lisäksi rekisteröintimaksu 93 €/ha (sis. alv 24%), Teemme lannoituksen seuraavan 12 kk aikana tilauksesta. Näin metsästäsi tulee kompensaatiometsä ja sitoudut säilyttämään sen 15 tai 20 vuotta. Voit itse valita sopimuskauden pituuden. Tämän lisäksi sinulle maksetaan kompensaatiometsän säilyttämisestä metsänomistajakorvaus kolmessa erässä. Kohteen tulee olla harvennettu ja siellä tulee olla tehtynä tarvittava vesitaloudenkunnostus.

Kun sopimus on tehty, järjestelmämme muuntaa kompensaatiometsääsi tuhkalannoituksen aikaansaaman lisähiilinielun CO2-tonneiksi, jotka myymme Hiilinielurekisterissä kompensaatiota haluaville asiakkaille. Kun kompensaatio on myyty, tilitämme sinulle metsänomistajakorvauksen ensimmäisen erän seuraavan kuukauden 5. päivänä. Kaksi muuta erää maksetaan 10 vuoden ja 15 vuoden päästä tuhkalannoituksen tekemisestä. Korvauksen määrä riippuu valitsemastasi säilyttämisajasta ja siitä, onko metsä turve- vai kivennäismaalla. Metsänomistajakorvaus on 773–1300 €/ha, joka kattaa lannoituksen kulut ja on korvaus kompensaatiometsän ja lisähiilinielujen säilyttämisestä.

Lannoitus + lisätulo

Valmis lisätulo

Rekisteröi korkeintaan kymmenen vuotta sitten tuhkalannoitettu metsäsi Hiilinielurekisteriin ja tee kanssamme hiilinielusopimus. Näin metsästäsi tulee kompensaatiometsä ja sitoudut säilyttämään sen sopimuskauden ajan 15 tai 20 vuotta. Voit itse valita sopimuskauden pituuden. Rekisteröintimaksu on 93 €/ha (sis. alv 24 %). Sinulle maksetaan metsänomistajakorvaus kolmessa erässä.

Kun sopimus on tehty, järjestelmämme muuntaa lannoituksen aikaansaaman lisähiilinielun CO2-tonneiksi, jotka myymme Hiilinielurekisterissä kompensaatiota haluaville asiakkaille. Kun kompensaatio on myyty, tilitämme sinulle metsänomistajakorvauksen ensimmäisen erän seuraavan kuukauden 5. päivänä. Kaksi muuta erää maksetaan 10 ja 15 vuoden päästä sopimuksen solmimisesta. Korvauksen määrä riippuu valitsemastasi sopimuskauden pituudesta ja siitä, onko metsä turve- vai kivennäismaalla. Metsänomistajakorvaus on 775–1300 €/ha, joka kattaa lannoituksen kulut ja on korvaus kompensaatiometsän ja lisähiilinielujen säilyttämisestä.

Metsänomistajalle kannattava

Hiilinielurekisteri tarjoaa metsänomistajille mahdollisuuden lisäansioihin. Hiilinielurekisterin kautta tapahtuvalla kompensaation myynnillä metsänomistaja ansaitsee lisätuloa, joita ei muiden tarjoamilla lannoituspalveluilla ole mahdollista saada.