Luontoa ajatellen, kaikkien hyväksi

Kompensoimalla päästöjäsi tuet lisähiilinielujen kasvattamista suomalaisissa metsissä.. Näin pääset helposti mukaan ilmastotalkoisiin ja pienentämään hiilijalanjälkeäsi.

Kasvavat metsät sitovat valtavan määrän hiilidioksidia ilmasta. Kun lisäämme hiilinieluja, sidomme hiilidioksidia entistä enemmän.

Hiilinielurekisteri taistelee ilmastonmuutosta vastaan lisäämällä arvokkaita hiilinieluja suomalaisiin talousmetsiin. Hiilinielurekisteri on ainoa päästökompensaatiopalvelu Suomessa, jolle on myönnetty ISO 14064-2:2019 -ympäristösertifikaatti.

 

Luomme kasvaviin metsiin lisähiilinieluja tuhkalannoituksella

Nuoria talousmetsiä lannoitetaan rakeistetulla tuhkalannoitteella, jolla saadaan lisättyä metsän kasvua 20–50 % vuodessa. Tuhkalannoite on suomalainen kiertotaloustuote.

Tuhkalannoitetut metsät merkitään Hiilinielurekisteriin.

Metsien lisäkasvu on lisähiilinielu, jolla voit kompensoida päästöjäsi.

Metsänomistaja sitoutuu säilyttämään kompensaatiometsän 15 tai 20 vuotta.

Metsänomistaja saa lisähiilinielujen säilyttämisestä korvauksen, joka on merkittävä osa suorittamastasi kompensaatiomaksusta..

Lisäkasvu ja hiilensidontakyky perustuvat tutkittuun tietoon

Kompensaatiometsän lisähiilinielut sitovat kompensaatiotasi vastaavan määrän hiilidioksidia 15 tai 20 vuodessa. Esimerkiksi: Kymmenen suomalaisen keskimääräiset vuosipäästöt 100 tonnia kompensoidaan 15 vuoden aikana lisäkasvulla, joka saadaan tuhkalannoittamalla 1,6 hehtaaria turvepohjaista metsää.

Lisäkasvun sitoma hiilidioksidin määrä saadaan, kun lisäkasvu kerrotaan kertoimella, joka muuntaa lisäkasvuun varastoituvan hiilen määrän ilmakehästä sitoutuvaksi hiilidioksidiksi. Kertoimena käytetään Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksen kerrointa.

Tuhkalannoituksen aikaasaama lisäkasvu turvemailla on 3 m3/ha vuodessa ja kivennäismailla 1,4 m3/ha vuodessa. Luvut on saatu useista suomalaisista tuhkalannoituksen vaikutusta käsittelevistä tutkimuksista, tuoreimpana Luken erikoistutkijoiden Jyrki Hytösen ja Hannu Hökän tutkimus vuodelta 2020.

Varmistamme lisähiilinielut mittaamalla


Me mittaamme ja varmistamme viiden vuoden väliajoin, että kompensaatiometsien puut säilyvät ja lisähiilinielut kasvavat. Mittaaminen on yhteistyökumppanimme huipputeknologiaan perustuva, markkinoiden tarkin, mittausmenetelmä, joka kertoo puiden sijainnin ja niiden varastoiman hiilen määrän. Vertailemalla mittaustuloksia keskenään saamme tietää, kuinka paljon puut ovat sitoneet hiilidioksidia ja varastoineet hiiltä. Katso video mittaamisesta.

Palvelu täyttää lisäisyysehdon


Kompensaatiomme täyttää ehdon, jonka mukaan kompensaatiopalvelun on oltava lisäyksellinen. Tämä tarkoittaa, että kompensaationa käytettäviä lisähiilinieluja ei syntyisi ilman palveluamme eli Hiilinielurekisterin lisähiilinielujen säilyttämisestä ei voisi maksaa metsänomistajalle korvausta ilman Hiilinielurekisterissä tehtävää kompensaation ostoa, eikä kompensaatiota voi ostaa ilman, että tuhkalannoituksella luodaan lisähiilinieluja ja niiden säilyttämisestä tehdään metsänomistajien kanssa sopimus. Näin ollen voimme sanoa, että palvelulla parannamme elinympäristön tilaa tavalla, jota ei tapahtuisi ilman palvelua.

...